Indiening Personeelsregister 2023 en Personeelsbehoefte 2024

De Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) is per 1 april 2013 van kracht. Op grond van artikel 28 en artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 dienen alle bedrijven op de arbeidsmarkt in het bezit te zijn van een Personeelsregister en een Arbeidslijst. De uitvoering van de artikelen 28 en 30 van de Arbeidsverordening 2013 is geregeld in het Landsbesluit registers Arbeidsverordening 2013.

Het model van het personeelsregister en de arbeidslijst worden in bovengenoemd Landsbesluit wettelijk geregeld alsmede de verplichting van de werkgever om deze formulieren te verstrekken aan de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).

In het formulier van het Personeelsregister 2023 (model 1A) wordt het personeel in het jaar 2023 in dienst aangegeven. In het formulier (bestaande uit 2 delen) van het Personeelsbehoefte 2024 dient u aan te geven de personeelsbehoefte van het komende jaar weer (model 1B) en de behoefte aan personeel met betrekking tot een specifiek project in 2024 (model 1C), zoals in model 1B wordt aangegeven.
De DAO informeert u middels dit persbericht dat de periode voor de indiening van het Personeelsregister 2023 en Personeelsbehoefte 2024 voor alle bedrijven vanaf 15 februari 2024 tot en met 5 april 2024 loopt.

Sinds vorige jaar is er een nieuwe werkwijze voor het inleveren van deze documenten bij de DAO geïntroduceerd. De nieuwe werkwijze houdt in dat het bedrijf via een portaal met eigen inloggegevens toegang tot het databank LABORA van de DAO krijgt voor het invoeren/inleveren van de gegevens van het Personeelsregister en het Personeelsbehoefte. Het bedrijf kan zodoende op elk moment haar werkgegevens inzien. Indien u wilt deelnemen aan de nieuwe werkwijze, wordt u verzocht om een email op te sturen naar dhr. Simon Brete (simon.brete@aruba.gov.aw).

Personeelsregister 2023 – 2024
Het personeelsregister kan slechts digitaal bij de DAO worden ingediend.
Vanaf 8 februari 2024 kan het register (bestaande uit 2 Excel-files), van de website www.daoaruba.com of www.gobierno.aw worden gedownload (Excelsheets templates: DAO Personeelsregister 2023 en DAO Personeelsbehoefte 2024) of u kunt hiervoor een verzoek via e-mail doen op het e-mailadres aanvraagpr@gmail.com, waarna de DAO de Excelsheets templates naar u zal mailen. Wij verzoeken U om de toelichting goed door te nemen bij het invullen van de Excelsheets templates. Ook wordt u verzocht om uw werkgegevens goed te controleren of deze overeenkomt met uw administratie en loonstroken bij het invullen.

Hoe en waar kan het Personeelsregister 2023 – 2024 worden ingediend
De DAO verzoekt u om alle gegevens in de digitale versie van het personeelsregister, conform de modellen die bij de wet zijn vastgesteld, in te vullen en op te sturen naar het e-mailadres arbeidsmarktaruba@gmail.com.

Ingeval uw bedrijf een of meerdere filialen of bijkantoren heeft, wordt u verzocht om zowel voor de hoofdvestiging (bv. KvK-nummer 5555.0) als het filiaal/ de filialen (bv. KvK-nummer 5555.1, 5555.2 etc.) een personeelsregister in te dienen. Tevens wordt u verzocht om op de digitale versie van het personeelsregister aan te geven welke werknemers rouleren door middel van de plaatsing van een sterretje (*) in de kolom na kolom “No.”.

De DAO benadrukt dat het verplicht is om alle drie modellen in te vullen. Indien er geen sprake is van personeelsbehoefte of er geen behoefte is aan personeel voor een specifiek project voor het jaar 2024, dient ‘nihil’ op modellen 1B en 1C te worden vermeld.

Na het opsturen van het Personeelsregister 2023 – 2024 ontvangt u een ontvangstbevestiging van de DAO. Houdt er rekening mee dat de ontvangstbevestiging geenszins een goedkeuring van het personeelsregister 2023 – 2024 inhoudt. De DAO zal gedurende het jaar 2024 aan uw bedrijf bekendmaken of het personeelsregister is goedgekeurd.

Het is verplicht om in de periode van 15 februari 2024 tot en met 5 april 2024 het Personeelsregister 2023 en Personeelsbehoefte 2024 in digitale vorm op te sturen.

Bedrijven die zich niet aan de indieningsperiode houden en bedrijven die in het afgelopen jaar het personeelsregister niet hebben ingediend, zijn in overtreding van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013. Aan deze bedrijven kan een administratieve boete van Afl. 5.000,- wegens overtreding van genoemd artikel worden opgelegd. In overtreding zijn van artikel 30 van de Arbeidsverordening 2013 houdt ook in dat u het personeelsregister niet correct heeft ingevuld.

Bedrijven die van een tussenpersoon gebruikmaken (bv. een accountants- of adviesbureau) worden erop geattendeerd dat de plicht om het personeelsregister in te dienen op de werkgever, en niet op de tussenpersoon, rust.

Indien er vragen over het personeelsregister zijn of andere vragen hieraan gerelateerd, kan contact worden opgenomen met mevrouw Louisetty Croes op telefoonnummer 5237722 of via e-mail louisetty.croes@aruba.gov.aw . U kunt ook contact opnemen met een functionaris van het Bureau Arbeidsmarktonderzoek op telefoonnummer 5237720.Leave a Reply