• Van toepassing op uitzendbureaus (art. 1)

Uitzendbureau is degene die beroepsmatig arbeidskrachten aan een derde ter beschikking stelt.
De uitzendkracht verricht arbeid onder toezicht en leiding van de derde. Tussen uitzendbureau en uitzendkracht bestaat een uitzendovereenkomst.

  • Uitzendvergunning (art. 2)

Het is verboden een uitzendkracht ter beschikking te stellen zonder een door de Minister verleende vergunning. De uitzendvergunning wordt bij de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) aangevraagd en namens de Minister door de Directeur DAO verleend.

  • Terbeschikkingstelling maximaal 12 maanden (art. 5)

Een uitzendbureau mag een uitzendkracht bij dezelfde werkgever in dezelfde functie voor maximaal 12 maanden ter beschikking stellen.

  • Loonverhoudingsnorm (art. 8)

De uitzendkracht betaalt aan de uitzendkracht zoveel mogelijk gelijke loon en overige vergoedingen als werknemers in dienst van derde (inlener), in gelijke of soortgelijke functies. Uitzondering op deze regel is mogelijk indien er sprake is van een Cao van het uitzendbureau of Cao van de inlener met afspraken over loon en overige vergoedingen.

  • Verbod tegenprestatie werknemer (art. 9)

Het uitzendbureau bedingt geen tegenprestatie voor het ter beschikking stellen van de uitzendkracht.

  • Belemmeringsverbod (art. 10)

Het uitzendbureau belemmert de uitzendkracht niet ter zake van het aangaan van een arbeidsovereenkomst met inlener. Een clausule die de inlener belemmert om de uitzendkracht in dienst te nemen, is nietig.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?