De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) is ook belast met de behandeling van aanvragen van werkgevers met betrekking tot het verlenen van ontslagvergunningen.

Beëndiging arbeidsovereenkomsten

Landsverordening beëindiging arbeidsovereenkomsten

Het aanvraag formulier voor ontslag vindt u onder ‘Downloads’.