• Nieuwe definitie normale arbeidsduur (art. 2)

Er komt een nieuwe definitie van de normale arbeidsduur voor de toepassing van de Landsverordening minimumlonen. De normale arbeidsduur wordt vastgesteld op ten minste 40 uren per week. Met andere woorden werknemers van 18 jaar en ouder die ten minste 40 uren per week arbeid verrichten, hebben recht op een minimumloon van afl. 1711,15 per maand.

Bij een arbeidsduur die korter is dan de normale arbeidsduur kan het minimumloon naar evenredigheid worden verminderd (art. 12).

Bijv. een werknemer werkt 20 uren per week. De werknemer heeft recht op een evenredig deel van het minimumloon namelijk 20/40 x afl. 1.711,15 = afl. 855,58

 

  • Uitbreiding uitzonderingscategorieën voor de berekening van het minimumloon (art. 7)

Onverplichte fooien, maaltijdvergoedingen en loon in natura worden uitgesloten voor de berekening van het minimumloon.