• Introductie administratieve sancties  

Indien door de afdeling Arbeidsinspectie DAO overtredingen van de arbeidswetgeving worden geconstateerd, kunnen bestuurlijke sancties worden opgelegd in de vorm van een last onder dwangsom of kan op de werkgever een bestuurlijke boete worden opgelegd alsook in bepaalde gevallen stillegging van werk voor maximaal 3 dagen. De DAO is belast met de uitvoering van de
Lv bha namens de Minister belast met arbeid.

  •  ‘last onder dwangsom’ (art. 3)

Een ‘last onder dwangsom’ is een opdracht aan de werkgever om een einde te maken aan een overtreding die alsnog gecorrigeerd kan worden. Indien de werkgever geen gevolg geeft aan de opdracht verbeurt de last onder dwangsom en moet een bepaald geldbedrag (dwangsom) betaald worden.

  • Bestuurlijke boete (art. 3)

Een bestuurlijke boete wordt onmiddellijk opgelegd indien de overtreding niet meer ongedaan kan worden. Afhankelijk van de overtreding, omstandigheden van het geval en indien het een rechtspersoon of natuurlijke persoon betreft kan de boete tot een maximum van Afl. 250.000,- oplopen. De boete kan worden verdubbeld in geval van bijv. recidive binnen 5 jaar.

  • Stilleggen van werk (art. 11)

Bij constatering van overtreding van de maximale toegestane arbeidsduur, verbod kinderarbeid (0-14 jaar) dan wel verbod op gevaarlijke arbeid door jeugdigen (15-17 jaar) kan worden overgegaan tot het stilleggen van werk voor maximaal 3 dagen indien geen gehoor wordt gegeven aan de opdracht om de vertreding te beëindigen.