Houden van toezicht op de naleving van de Arubaanse arbeidswetgeving

 

Het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt voor het Land Aruba

Adviseren van de overheid m.b.t. vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt

 

123
 Het bevorderen van een evenwichtige, kwalitatieve en participerende Arubaanse arbeidsmarkt.
 Een professionele partner in de bevordering van een duurzame arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking in nauwe samenwerking met publieke en private partijen in de gehele arbeidsmarktketen ter realisatie van een toekomstbestendig Aruba.

Onze Locatie

Nieuws

Dia di vota


Articulo 39 Ordenansa Electoral:

 

E votamento ta cuminsa 8 or di mainta y ta dura te 7 or di anochi.

 

Articulo 40 Ordenansa Electoral:

 

1. Tur dunado di trabou ta obliga di percura pa su trahado, cu tin derecho di voto, tin riba dia di eleccion durante e tempo stipula den articulo 39 pa vota minimo 4 ora di trabou consecutivo liber, a menos cu e trahado durante e oranan cu e eleccion ta tuma lugar ya caba tin 4 ora consecutivo liber riba un otro base.

 

2. E dunado di trabou ta obliga di percura pa mas tarda un siman prome cu e dia di vota, e tempo cu e trahado ta haya e oportunidad pa vota, wordo poni na su conocemento.

 

Interpretacion:

Esencia di articulo 40 §1 di Ordenansa Electoral ta cu e dunado di trabou mester percura pa den su compania e trahadonan cu tin derecho di voto riba diabierna 22 di september proximo haya por lo menos 4 ora consecutivo liber den e periodo cu local di votamento (stemlokaal) ta habri, pues entre 8 or di mainta y 7 or di anochi. E pensamento tras di esaki ta cu tur trahado cu tin derecho di voto mester haya suficiente oportunidad pa haci uso di esaki.

 

Excepcion:

E trahado cu den e periodo cu local di votamento ta habri ya caba tin 4 ora consecutivo liber riba otro base (p.e. e trahado normalmente ta traha mita dia so of e trahado tin un shift hopi tempran of hopi laat), no por haci un apelacion serca su dunado di trabou pa e 4 oranan di trabou liber.

 

Ehempelnan:

E votado cu ta traha di 7:30 or te 12 or di merdia y di 1 or te
4:30 or di atardi lo mester haya liber di 7:30 or te 11:30 or di merdia of di 12:30 or te 4:30 or di atardi.

E votado cu ta traha ‘part-time’ di 8 or te 12 or di merdia no por haci apelacion riba e 4 oranan di trabou liber.

E votado cu ta traha shift di 7 or di mainta te 3 or di merdia tampoco por haci apelacion riba e 4 oranan di trabou liber. Esaki ta conta tambe pa e votado cu ta traha un shift di 12 or di merdia pa 8 or di anochi of un shift di 3 or di merdia pa 11 or di anochi.

 

Adicional na e obligacion di e dunado di trabou pa permiti su trahadonan cu tin derecho di voto e tempo liber pa nan eherce nan derecho di vota, articulo 1614c §4 y §5 ta stipula cu e trahado ta mantene su derecho di pago pa e oranan liber cu e ta haya pa eherce e derecho aki.

 

 

***I N F O R M A T I O N  F O R  T H E  P U B L I C***

 

The Department of Labour & Research would like to inform the public regarding the hours for which workers have the right to exercise their right to vote in the upcoming elections, in accordance wih the Electoral Ordinance (Kiesverordening).

 

Article 39 Electoral Ordinance

 

Voting comences at 8 o’clock in the morning up to 7 o’clock in the evening.

 

Article 40 Electoral Ordinance

 

1. All employers must make sure that its worker, who is eligible to vote, is allowed a minimum of four consecutive hours from his working hours during the hours as stipulated in article 39 on election day, unless the worker during the time voting can take place already has four consecutive hours free for any other reason.

 

2. The employer must inform the worker of the time the worker will have the opportunity to vote no later than one week before election day.

 

Interpretation:

The essence of article 40 §1 of the Electoral Ordinance is the obligation of the employer to provide its workers who are eligible to vote on the 22nd of September four consecutive hours free from performing labour during the times the polling station (stemlokaal) is open, in other words from 8AM to 7PM. This is meant to allow those workers with the right to vote ample opportunity to exercise this right.

 

Exception:

The worker who already has four consecutive hours free during the time the polling stations are open (i.e. the worker usually works part-time or works shifts very early or very late), cannot invoke the right to the four hours off from work.

 

Examples:

The voter that works, for example, from 7:30AM to 12 noon and from 1PM to 4:30PM must be allowed to get off from work from 7:30 to 11:30AM or from 12:30PM to 4:30PM.

The voter that works part-time, for example, from 8AM to 12 noon would not be able to get the four hours from work.

The voter that works shifts, for example, from 7AM to 3PM would also not be able eligible for the four hours from work. This applies also to voters that work shifts from 12 noon to 8PM or a shift from 3PM to 11PM.

 

Additional to the obligation for the employer to provide its workers, who are eligible to vote, time off to exercise their right to vote, article 1614c §4 and §5 of the Civil Code stipulates that the worker is entitled to full pay for the hours he is exercising this right.

 

 

***I N F OR M AT I E  A A N  H E T  P U B L I E K***

 

 

Directie Arbeid en Onderzoek informeert het publiek over het recht van de werknemer op vrije werkuren om zijn/haar stemrecht uit te oefenen krachtens de Kiesverordening.

 

Artikel 39 Kiesverordening

 

De stemming vangt aan des voormiddags acht uur en duurt tot des namiddags zeven uur.

 

Artikel 40 Kiesverordening

 

1. Iedere werkgever is verplicht te zorgen dat zijn werknemer die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, op de dag der stemming gedurende de in artikel 39 voor de stemming bepaalde tijd ten minste vier achtereenvolgende werkuren vrijaf heeft, tenzij de werknemer gedurende de uren waarop de stemming kan worden verricht uit anderen hoofde vier achtereenvolgende uren vrij is.

 

2. De werkgever is verplicht te zorgen dat de tijd gedurende welke de werknemer de gelegenheid krijgt om aan de stemming deel te nemen, uiterlijk één week voor de dag der stemming te zijner kennis wordt gebracht.

 

Interpretatie:

Conform artikel 40 lid 1 Kiesverordening moet de werkgever zorgdragen dat alle werknemers met stemrecht op vrijdag 22 september jl. vier achtereenvolgende werkuren vrij hebben gedurende de tijd dat het stemlokaal open is aldus tussen 8:00 uur s’ morgens tot 19:00 uur s’ avonds. Uitgangspunt is dat alle werknemers met stemrecht genoeg ruimte moeten krijgen om deel te nemen aan de stemming.

 

Uitzondering:

Een werknemer die gedurende de openingstijden van het stemlokaal op grond van een andere reden (bijv. de werknemer werkt normaliter alleen halve dagen of de werknemer heeft een vroege of late dienst) vier achtereenvolgende uren al vrij is, kan geen beroep doen bij de werkgever om 4 werkuren vrij te krijgen.

 

Voorbeelden:

De kiesgerechtigde die van 7:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 werkt, moet vrij krijgen van 7:30 uur tot 11:30 uur of van 12:30 uur tot 16:30 uur.

De kiesgerechtigde die parttime werkt van 8:00 uur tot 12:00 uur kan geen beroep doen op 4 werkuren vrij.

De kiesgerechtigde die een dienst heeft van 7:00 uur tot 15:00 uur kan ook geen beroep doen op 4 werkuren vrij. Dit geldt ook voor de kiesgerechtigde die een dienst heeft van 12:00 uur tot 20:00 uur of een dienst van 15:00 uur tot 23:00 uur.


In aanvulling op de verplichting voor de werkgever om zorg te dragen dat zijn werknemers hun stemrecht kunnen uitoefenen, bepaalt artikel 1614c lid 4 en lid 5 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba dat de werknemer zijn aanspraak behoudt op volledige betaling van het loon tijdens het uitoefenen van zijn stemrecht.

 

 

 

Videos

Links

DPL ArubaDepartamento Di Progreso Laboral

 

 Gobierno di Aruba

 

 International Labour Organization

Personeelsregister 2017-2018

    

Openingstijden DAO

Kantooruren - Directie Arbeid en Onderzoek - Aruba
Maandag tot en met vrijdag van 7:30 AM tot 12:00 PM - 1:00 PM tot 4:30 PM

Sociale Media

facebooktwitteryoutube