Onderzoek

Het Bureau Arbeidsmarktonderzoek en Juridische en Internationale Zaken maakt deel uit van het beleidsgedeelte en heeft twee hoofdtaken, nl:
Het wetenschappelijk onderzoeken van de ontwikkelingen binnen de Arubaanse arbeidsmarkt. De onderzoeksresultaten zullen worden benut ten behoeve van de voorbereiding en ontwikkeling van het arbeidsbeleid.
Het aandragen van informatie voor beleidsvoorstellen met betrekking tot het Arubaanse arbeidsrecht in zijn algemeenheid in samenhang met de wetgeving en internationale afspraken en het vervaardigen van rapportages over de naleving van verschillende arbeidsverdragen (ILO verdragen / European Social Charter) waaraan het land Aruba gebonden is.