Arbeidsgeschillen

Het Bureau Arbeidsgeschillen is belast met het voorkomen en oplossen van individuele arbeidsgeschillen, d.m.v. bemiddeling tussen werkgevers en werknemers.